VINDKRAFTPROJEKTENSKYTTMON&BORGVATTNET

PROJEKTENS BIDRAG TILL BYGDEN

Direkta arbetstillfällen i regionen

Viktiga bidrag till bygden kommer genom de arbetstillfällen som skapas i samband med de planerade parkernas byggnation och drift:

Vindparkernas byggnation beräknas ge upphov till totalt 250 – 300 årsanställningar, varav 100 – 140 inom regionen.

Under drifttiden på 25 år finns ett behov av 8 – 10 årsanställda inom regionen, varav 6 – 8 vindkrafttekniker.

Ett flertal jobb kommer dessutom att skapas genom "multiplikatoreffekter", dvs genom att de direkt sysselsatta bidrar till en ökad lokal efterfrågan på varor och tjänster.

Bygde- och näringslivsutveckling

Vindparkernas framtida huvudman blir förpliktad att erlägga en bygdepeng med ett belopp i linje med vad som är brukligt i liknande projekt i Jämtland. Bygdepengen ska komma bygden tillgodo i form av:

årliga utbetalningar till lokala föreningar som är av särskild betydelse för den lokala bygdens utveckling, och

ett "garantibelopp" för att stötta mindre lokala företags finansiering, vilket i sin tur bidrar till att arbetstillfällen skapas.

Skyttmon- och Borgvattnet-parkerna blir dessutom viktiga pusselbitar i det nyligen lancerade regionala initiativet The Power Region med syftet att främja lokaliseringen av elintensiva industrier (med kvalificerade arbetstillfällen) till Jämtland.

Skyttmon Borgvattnet Vind AB