VINDKRAFTPROJEKTENSKYTTMON&BORGVATTNET

PROJEKTENS LOKALISERING

Skyttmon- och Borgvattnet-projekten är till övervägande delen lokaliserade i Ragunda kommun (Jämtlands län) och ligger inom de av kommunen utpekade områdena för vindkraftutveckling.

Projekten omfattade initialt upp till 62 vindkraftverk. Tack vare de sista årens tekniska utveckling på turbinsidan kommer vindparkerna att realiseras med högst 40 verk — dvs med ett starkt reducerat intrång i miljön.

Skyttmon Borgvattnet Vind AB